Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu dotyczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przywróconych do oceny po odwołaniu

Data publikacji: 19.07.2019 r.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru Nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18 w ramach
Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna,
Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przywróconych do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

ikonka pdf Lista wniosków (PDF 280 KB)

 
Top