Projekty wybrane do dofinansowania w ramach naboru dla Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Data publikacji: 10.07.2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 981/19 z dnia 9 lipca 2019 r. wybrał projekty do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

 
Top