Wynik oceny merytorycznej wnioksu o dofinansowanie projektu złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - transport kolejowy

Data publikacji: 30.04.2019 r.

Projekt nr WND.RPLD.03.04.00-10-0001/19, pn. „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego – Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno”  złożony przez PKP PLK S.A. uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 69,66 % punktów. Nabór nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-005/18.

 
Top