Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Data publikacji: 04.04.2019 r.

Projekt nr WND.RPLD.03.04.00-10-0001/19, pn. „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego – Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno” złożony przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top