Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Ksawerów - ochrona powietrza

Data publikacji: 19.03.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0004/18, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ksawerów”. złożony przez Gminę Ksawerów  został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 373/19 z dnia 18.03.2019 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 935 384,23 PLN.

pdfSzczegóły projektu141.23 KB

 
Top