Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego dla Poddziałania IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 31.01.2019 r.

Informujemy, że projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0004/18, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ksawerów” złożony przez Gminę Ksawerów uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top