Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Ksawerów - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 26.02.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0004/18, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ksawerów” złożony przez Gminę Ksawerów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,06 % punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-004/18.

 
Top