Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania - infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej)

Data publikacji: 18.03.2019 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 312 639,08 PLN wynikających z rozwiązania w dniu 4 lutego 2019 r. umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.07.02.00-10-0001/18 zawartej z NZOZ Zdrowie w Działoszynie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową oraz obowiązującego w marcu 2019 r. kursu euro (1 EUR = 4,3146 PLN)) możliwy był wybór do dofinansowania projektów z listy rezerwowej.

Z uwagi na fakt, że ww. kwota alokacji nie wystarczyła do dofinansowania w pełnej wysokości projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0031/18, pn. „Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych w Przychodniach AMICUS-MED. R. W. Szymańscy Sp.J.”, złożonego przez AMICUS-MED. R.W. Szymańscy Sp. J., znajdującego się na 1. miejscu listy rezerwowej, zwróciliśmy się do ww. Wnioskodawcy o wyrażenie zgody na obniżenie dofinansowania z kwoty 511 920,00 PLN do kwoty 312 639,08 PLN (tj. 48,24 % wydatków kwalifikowalnych projektu). Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanego projektu.

pdfZaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania375.6 KB

pdfZaktualizowana lista rezerwowa358.24 KB

 
Top