Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania oraz na liście rezerowej konkursu dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 08.11.2018 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 1 849 132,59 zł, wynikających ze zmiany kursu euro możliwe stało się podniesienie dofinansowania dla dwóch projektów wybranych dotąd na obniżonym poziomie. Podniesienie kwoty dofinansowania dotyczy wniosków złożonych przez MEDAR PRO sp. z o.o. (projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0034/18) oraz PRO-MEDYK sp. z o.o. (projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0035/18).  Dodatkowo możliwym stało się wybranie do dofinansowania trzech pierwszych projektów, znajdujących się dotąd na liście rezerwowej:

  • projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0029/18 złożonego przez Poradnię Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o. na kwotę 142 597,56 PLN,
  • projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0033/18 złożonego przez Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. na kwotę 969 128,44 PLN,
  • projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0014/18 złożonego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED M&JB Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową na kwotę 412 440,84 PLN.

W celu rozdysponowania pozostałej kwoty zwrócimy się do Wnioskodawców z listy rezerwowej o wyrażenie zgody na obniżony poziom dofinansowania projektu.

W zaistniałej sytuacji zmianie ulega lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach z 6.11.2018 roku373.58 KB

pdfLista rezerwowa po zmianach z 6.11.2018 roku360.02 KB

 

 
Top