Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 18.09.2018 r.

W ramach działania VII.2 infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) pozostały wolne środki finansowe w wysokości 1 152 333,13 zł. W związku z tym zwróciliśmy się do wnioskodawców z 1 i 2 miejsca listy rezerwowej (Medar sp. z o.o. oraz Pro-Medyk sp. z o.o.) o wyrażanie zgody na dofinansowanie ww. projektów na obniżonym poziomie, tj. 63,91% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na realizacje projektów przy odniżonym dofinansowaniu.

Wobec powyższego zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania421.77 KB

pdfLista rezerwowa419.74 KB

 
Top