Lista podpisanych umów o dofinansowanie dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 25.01.2019 r.

Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/17 dla Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

pdfLista umów376.93 KB

 
Top