Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach konkursu poświęconemu programom profilaktycznym dotyczącym chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu


Top