Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym - transport kolejowy

Data publikacji: 27.12.2018 r.

W związku ze zmianą wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego z 9.10.2018 roku dokonaliśmy zmiany treści wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o nazwie: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin”. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi obecnie 45 050 000 zł.

pdfWezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie po aktualizacji z 20.12.2018 roku648.93 KB

 
Top