Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach transportu kolejowego

Data publikacji: 17.07.2018 r.

Projekt nr WND. RPLD.03.04.00-10-0001/18, pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin” złożony przez PKP PLK S.A. uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 77,36 % punktów. Nabór nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/17.

 
Top