Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożonego w ramach działania III.4 Transport kolejowy

Data publikacji: 16.08.2018 r.

Informujemy, że projekt pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin” złożony przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1096/18 z dnia 13.08.2018 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 22 948 945,25 PLN. 

 
Top