Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Tuszyn w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej - ZIT

Data publikacji: 20.11.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0002/18, pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tuszyn poprzez budowę kanalizacji ściekowej” złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1580/18 z dnia 16.11.2018 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 985 479,75 PLN.

pdfSzczegółowe informacje o projekcie169.95 KB

 
Top