Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu na kształcenie ogólne

Data publikacji: 15.11.2018 r.

pdfLista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18 .pdf139.36 KBL
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego  Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje UmiejętnościDziałanie XI.1 Wysoka jakość edukacji  Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

 
Top