Lista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formlanych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego

 
Top