Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Brzeziny - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 10.10.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/18 pn. „Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”  złożony przez Miasto Brzeziny uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 75,26 % punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/17.

 
Top