Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej - aktualizacja po uwzględnieniu protestu

 
Top