Zwiększenie alokacji w konkursie dotyczącym edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 08.06.2018 r.

W konkursie dotyczącym edukacji przedszkolnej (Nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-002/17), zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, zwiększona została całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów i obecnie wynosi:
9 469 000,17 PLN (przed zmianą 8 624 400,00 PLN).

Uzasadnieniem zwiększenia alokacji jest uwzględnienie protestu od etapu oceny formalno – merytorycznej.
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.

 
Top