Obszary województwa łódzkiego wskazane jako „białe plamy" w zakresie profilaktyki nowotworowej

Data publikacji: 15.05.2019 r.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane listy obszarów województwa łódzkiego wskazanych jako „białe plamy" w zakresie profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, przygotowane na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz załączników do Uchwały Nr 8/2019/XX Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 19 marca 2019 r.
Zaktualizowane listy obowiązują dla konkursów ogłaszanych w ramach RPO WŁ, Działania X.3.3, od kwietnia 2019 roku (konkursy: Nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/19, Nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/19 ...), stanowiąc również załączniki do poszczególnych dokumentacji konkursowych.

pdfObjęcie populacji programem profilaktyki raka piersi luty 2019 – podział na gminy272.95 KB

pdfObjęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy luty 2019 podział na gminy330.1 KB

pdf„Białe plamy": powiaty nieobjęte programem badań przesiewowych raka jelita grubego w 2018 roku139.06 KB

Artykuły powiązane

 
Top