Lista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w konkursie dotyczącym kształcenia zawodowego

 
Top