Spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe”

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 09.03.2018 r.

Informacja o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe”
Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach oraz miejscowościach:

  • 26 marca 2018 r. 11:30 – 13:45 (rejestracja od godz. 11:15) Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro;
  • 27 marca 2018 r. 11:30 – 13:45 (rejestracja od godz. 11:15) Sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro;
  • 29 marca 2018 r. 11:30 – 13:45 (rejestracja od godz. 11:15) Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3 – I piętro (sala nr 114);
  • 5 kwietnia 2018 r. 11:30 – 13:45 (rejestracja od godz. 11:15) Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A – I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy
o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Program spotkań

  • Omówienie dokumentacji konkursowej: Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  • Konsultacje indywidualne.

Organizatorzy spotkania

Organizator spotkania w Bełchatowie:
Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach:
Lokalny Punkt Infrmacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informcyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

zestawienie znakow2

 
Top