Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego kształcenia osób dorosłych

 
Top