Sprostowanie w sprawie terminu składania wniosków w ramach konkursu dotyczącego kształcenia osób dorosłych

Data publikacji: 29.12.2017 r.

W związku z omyłką pisarską w części 6.2. regulaminu konkursu  „Miejsce i termin składania wniosków” w której wskazano, że nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 22 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2017 r. informujemy, że będzie trwał od 22 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r., w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8:00 do godz.16:00.

 
Top