Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego kształcenia osób dorosłych

Data publikacji: 10.01.2018 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego dnia 21.11.2017 r.
Zmianie uległy także zapisy załącznika nr 15określającego podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian znajduje się w wykazie zmian w regulaminie konkursu opublikowanym poniżej

Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 09.01.2018 r.

pdfWykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/17213.43 KB
pdfRegulamin konkursu nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/17 wersja 2.01.32 MB
pdfZałącznik 15 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS630.42 KB

 
Top