Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 23.03.2018 r.

Informujemy, że projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0022/17, pn. ”Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” złożony przez Gminę Dmosin został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 216/18 z dnia 20.02.2018 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 375 099,45 PLN.

 
Top