Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 01.09.2017 r.

Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17:

  • zakończenie naboru wniosków: 16 sierpnia 2017 roku,
  • ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie: do 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków,
  • etap negocjacji: do 60  dni  od dnia zakończenia oceny formalno – merytorycznej (z zastrzeżeniem, że całkowita ocena wniosków nie może trwać dłużej niż 120 dni)
 
Top