Komunikat dotyczący konkursu z Poddziałania „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 07.08.2017 r.

IZ RPO WŁ informuje o błędnym numerze konkursu w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu. Jednocześnie, informujemy o konieczności stosowania formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17.


Powyższy błąd nie będzie stanowił o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalno-merytorycznej, jednakże będzie weryfikowana aktualność wersji formularza wniosku dla konkursu
nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17.


Numer konkursu w formularzu zostanie poprawiony przez IZ RPO WŁ na etapie negocjacji.

 
Top