Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Miasto Łódź - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 25.08.2017 r.

Projekt pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych Miasta Łodzi poprzez nadanie nowych funkcji Łódzkim Domom Kultury. Wsparciem będą objęte 3 instytucje kultury rozlokowane w 5 budynkach.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szeroko zakrojone prace modernizacyjne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wspomnianych budynków. Zakupione zostanie również wyposażenie wnętrz tj.: sprzęt nagłaśnianiający, komputerowy, oświetlenie, stoliki, krzesła.

Dzięki wprowadzonym zmianom instytucje kultury staną się zupełnie nowymi miejscami w ofercie kulturalnej Łodzi, atrakcyjnymi dla społeczności lokalnej. Nawiązana zostanie współpraca z miejscowymi aktywistami, społecznikami oraz organizacjami pozarządowymi, co znacznie poprawi poziom integracji mieszkańców.

Wymiana sprzętu umożliwi również wprowadzenie nowych form zajęć, jak choćby warsztaty fotograficzne, czy komputerowe. Równolegle przeprowadzone zostanie dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawych, co będzie dodatkowym impulsem dla integracji społecznej.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 5 340 350,67 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020177.07 KB

 
Top