Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury - ZIT

Data publikacji: 08.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0003/16 pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 60,19% punktów.

 
Top