Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 02.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/16, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” złożony przez Powiat Zgierski został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 220/17 z dnia 01.03.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 6 474 477,54 PLN.

pdfWykaz projektów156.38 KB

 
Top