Lista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej dla Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych

 
Top