Zapraszamy do odwiedzenia Bazy Usług Rozwojowych

Data publikacji: 20.12.2016 r.

Czym jest baza Usług Rozwojowych?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła, dzięki wsparciu ze środków unijnych uruchomiła  internetową bazę zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Dzięki temu każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb.

Najważniejszą cechą Bazy z punktu widzenia firm szkoleniowych jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w regionach, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w Bazie.
Na wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców za pośrednictwem Bazy przeznaczono, prawie 400 mln euro.

Do chwili obecnej z możliwości  Bazy PARP skorzystało ponad 900 instytucji szkoleniowych i doradczych.

Jakie korzyści płyną dla Państwa z rejestracji w bazie?

•    uczestnictwo w grupie najlepszych firm z branży – co wpłynie na wyższą konkurencyjność Państwa firmy,
•    skorzystanie z możliwości profesjonalnej, efektywnej promocji i możliwość zwiększenia potencjalnej grupy klientów, co przełoży się na zwiększenie wpływów,
•    potwierdzoną przez prestiżową instytucję rządową, jaką jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendację jakości usług oferowanych przez Państwa firmę,
•    ułatwiony dostęp do oferty usług świadczonych przez Państwa firmę,
•    możliwość weryfikacji oczekiwań Państwa klientów, co pozwala na przygotowanie oferty usług zgodnie z ich oczekiwaniami,
•    możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem z funduszy europejskich,

Jak zarejestrować się w Bazie?

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna i wymaga wypełnienia interaktywnego formularza Karty Podmiotu. Po utworzeniu profilu podmiotu, instytucja szkoleniowa ma możliwość zamieszczania w Bazie swojej oferty. Oferta zamieszczana jest w systemie na zunifikowanym formularzu (karta usługi).

Rejestracji można dokonać samodzielniena stronie  usługi rozwojowe lub skorzystać z możliwości, jaką dają prowadzone przez PARP Mobilne Punkty Rejestracji - więcej informacji: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Jak się skontaktować?

Konsultanci PARP  są do Państwa dyspozycji od pn – pt w godz. 8:00 – 18:00 pod numerem telefonu 801 808 108.

Szczegółowe informacje mogą Państwo także uzyskać wysyłając zapytanie na adres info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.
 
W uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pomoże Państwu także baza „FAQ", która znajduje się w zakładce Baza Wiedzy serwisu informacyjnego – patrz strona internetowa: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/faq

W serwisie informacyjnym portalu dostępne są także wskazówki/pomoce dla użytkowników Bazy np.:
Instrukcja dostępna on line
Filmy instruktażowe
usługi rozwojowe

W zakładce dofinansowanie  PARP rozpoczął publikację  krótkich  informacje o najważniejszych warunkach dot. dofinansowania w regionach. http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie - po najechaniu na boczne menu pojawi się kolejny poziom z możliwością wybrania jednego z województw.

 
Top