Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu pn.„Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Data publikacji: 03.11.2016 r.

Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu pn.„Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3":

  • zakończenie naboru wniosków: 13 października 2016 roku;
  • ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie: do 120 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
 
Top