Uzupełniona lista wniosków przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Data publikacji: 03.11.2016 r.

W związku z uzupełnieniem wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu w zakresie spełnienia wymogów formalnych przedstawiamy uzupełnioną listę wniosków przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3".

pdfLista wniosków, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP powołanej w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16301.85 KB

 
Top