Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 17.11.2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"
Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia"
Poddziałanie VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia"

Informacje o naborze


 
Top