Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 15.11.2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachOsi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działania XI.2 Kształcenie osób dorosłych,
Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 
Top