Działanie III.4 Transport kolejowy - wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 27.03.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą nr 374/19 z dnia 18.03.2019 r. zmienił treść wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska”. W związku z dokonaną zmianą Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w dniu 6.02.2019 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały nr 145/19 w zakresie wartości kwot dla przedmiotowego projektu, konieczna była zmiana treści wezwania w zakresie maksymalnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która obecnie wynosi 68 006 655,50 PLN.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu PKP PLK S.A. pn.: ”Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. Nabór nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/18.

 
Top