Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym - transport kolejowy

Data publikacji: 26.03.2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą nr 374/19 z dnia 18.03.2019 r. zmienił treść wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska”. W związku z dokonaną zmianą Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w dniu 6.02.2019 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały nr 145/19 w zakresie wartości kwot dla przedmiotowego projektu, konieczna była zmiana treści wezwania w zakresie maksymalnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która obecnie wynosi 68 006 655,50 PLN.

pdfZaktualizowane wezwanie do złożenia wniosku343.65 KB

 
Top