Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 16.02.2018 r.

Zarząd Województwa Łodzkiego ogłasza konkurs dla naboru nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/18 w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.

Informacje o naborze

 
Top