Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 17.08.2017 r.

 

 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/17
na projekty współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Status naboru

Artykuły powiązane

 
Top