Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 14.12.2017 r.

12 grudnia 2017 roku zmianie uległ regulamin konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej, ogłoszonego 17 sierpnia 2017 roku.

Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej  na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Po zwiększeniu całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 3 046 878,52 EUR (przed zmianą 1 411 997,27 EUR), co stanowi 12 947 100,90  PLN (przed zmianą 6 000 000,00 PLN, w tym dofinansowanie EFS: 11 005 035,77  PLN (przed zmianą 5 100 000 PLN), dofinansowanie budżetu państwa 776 826,05  PLN (przed zmianą 360 000,00 PLN), wkład własny 1 165 239,08  PLN (przed zmianą 540 000,00 PLN).
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniemwnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.

Opis zmian znajduje się w wykazie zmian w regulaminie konkursu.

Zmiana w regulaminie konkursu obowiązuje od dnia 12.12.2017 r.

 

Artykuły powiązane

 
Top