Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 28.12.2015 r.

Informacja w wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie 1 czerwca 2016 roku.

pdfInformacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2016 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/15 – Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska124.33 KB


pdfInformacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2016 r., w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/15 - Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.209.26 KB


pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru Nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska387.1 KB


Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

 
Top