Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska.

Data publikacji: 08.06.2016 r.

Informacja w wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie 1 czerwca 2016 roku.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru Nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska387.1 KB

 
Top