Listy sprawdzające, mające ułatwić procesy oceny zgodności pomocy występującej w projekcie z warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

19.04.2016

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi166.63 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc regionalna227.37 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc dla MŚP191.17 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc na dostęp MŚP do finansowania227.4 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną228.83 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc szkoleniowa179.49 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych197.14 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych165.09 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową181.03 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego199.34 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną184.84 KB

pdfOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy Pomoc na infrastrukturę lokalną178.72 KB

 

 

 

 
Top