Dokumenty - Komitet Monitorujący FEŁ 2027

IV posiedzenie KM FEŁ2027– 14 września 2023 r.

Podczas IV posiedzenia KM FEŁ2027 przyjęto zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach FEŁ2027 (w odniesieniu do funduszy EFRR, EFS+ oraz FST), wyrażono pozytywną opinie nt. projektu Strategii Komunikacji Programu FEŁ2027 oraz powołano grupę roboczą w zakresie edukacji włączającej.

Protokół z IV posiedzenia KM FEŁ2027

Załączniki do protokołu

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

Uchwała nr 19/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie powołania grupy roboczej w zakresie edukacji włączającej

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwała nr 18/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Strategii Komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z załącznikiem

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwała nr 17/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wraz z załącznikiem

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwała nr 16/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego+ wraz z załącznikiem

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwała nr 15/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z załącznikiem

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

Tryb obiegowy - 4 sierpnia 2023 r.

W celu zatwierdzenia zmian kryteriów wyboru projektów w ramach FEŁ2027 (w zakresie EFS+), uruchomiono tryb obiegowy. Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany, które polegają na dodaniu kryteriów specyficznych dla działania FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne (typy projektów: Rozwój usług społecznych, Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji).


Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

Uchwała nr 14/23 z dnia 4 sierpnia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego+ wraz z załącznikiem
Informacja nt. podjętej uchwały

III posiedzenie KM FEŁ2027– 22 czerwca 2023 r.

Podczas III posiedzenia KM FEŁ2027 przyjęto zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach FEŁ2027, w odniesieniu do poszczególnych funduszy (EFRR, EFS+ oraz FST) oraz powołano grupę roboczą do spraw Regulaminu działania Komitetu.

Protokół z III posiedzenia KM FEŁ2027

Załączniki do protokołu

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

II posiedzenie KM FEŁ2027– 24 maja 2023 r.

Podczas II posiedzenia KM FEŁ2027 przyjęto zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach FEŁ2027, w odniesieniu do poszczególnych funduszy (EFRR, EFS+ oraz FST) oraz powołano grupę roboczą do spraw sprawiedliwej transformacji.

Protokół z II posiedzenia KM FEŁ2027

Załączniki do protokołu

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

 

I posiedzenie KM FEŁ2027– 23 marca 2023

Podczas I posiedzenia KM FEŁ2027 został przyjęty Regulamin działania KM FEŁ2027 oraz kryteria wyboru projektów w ramach FEŁ2027, w odniesieniu do poszczególnych funduszy oraz priorytetów pomocy technicznej.

Protokół z I posiedzenia KM FEŁ2027 (695 KB)

Załączniki do protokołu

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

 

 
Top