W szkole jak w pracy

Data publikacji: 01.10.2023 r.

BLOG NAGLOWEK 06 10 2
W szkole jak w pracy

 

Od wielu lat środki z Funduszy Europejskich przeznaczane są na cele związane z nauczaniem młodych ludzi oraz rozwojem infrastruktury szkolnej. Dostosowanie kształcenia uczniów do aktualnych potrzeb rynku pracy służy podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych. Korzysta z tego młodzież z trzech placówek edukacyjnych – zespołów szkół ponadpodstawowych w Łowiczu, gdzie dzięki adaptacji obiektów do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej podwyższa się jakość kształcenia. 

Dzięki remontom uzyskano właściwe warunki lokalowe, natomiast rozbudowa szkół pozwoliła na rozwój oraz zwiększenie oferty edukacyjnej. Działania takie mają ogromny wpływ na rzeczywistość szkolną, ponieważ podnosi się efektywność procesu edukacyjnego.

Nowe rozwiązania 

Szkoła powinna przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Nowoczesne budynki szkół pozwalają w efektywny i bezpieczny sposób przekazywać praktyczną wiedzę. Przekonali się o tym dyrekcja, nauczyciele i uczniowie łowickich szkół, które uczestniczyły w projekcie współfinansowanym z Funduszy Europejskich. Projekt pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” zakładał dostosowanie budynków do potrzeb nowoczesnej edukacji. Remonty sal lekcyjnych i pracowni umożliwiły powstanie warunków zbliżonych do faktycznego środowiska pracy zawodowej. Poprawiły się tym samym możliwości kształcenia zawodowego. Coraz trudniej jest znaleźć na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników, a zespoły szkół ponadpodstawowych kształcą swoich uczniów w branżach i zawodach ważnych i potrzebnych z punktu widzenia gospodarki naszego regionu. Uzyskanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy podnosi konkurencyjność uczniów i pozwala im szybciej znaleźć zatrudnienie.

Kulisy remontów

Przebudowa i remont części budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu wyrównała szanse edukacyjne osób z niepełnosprawnościami. Dla osób o ograniczonej mobilności wybudowano podjazd. Wyremontowano hol na parterze, klatkę schodową, korytarz i salę lekcyjną z magazynem na pierwszym piętrze budynku. Przebudowano i wyremontowano budynek warsztatów szkolnych, gdzie zamontowano urządzenia sanitarne podłączone do kanalizacji. Dodatkowo zaadaptowano część hali obrabiarek na pomieszczenia stacji kontroli pojazdów oraz sali obrabiarek numerycznych. Zlikwidowano świetliki dachowe i zabudowę dachu, wymieniono instalacje elektryczną oświetleniową, zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną oraz częściowo wymieniono instalację centralnego ogrzewania. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta, poza wyremontowaniem sal lekcyjnych i pracowni, wyposażono siłownię. Zakupiono sprzęt i niezbędne akcesoria, w tym rower spinningowy, orbitrek, bieżnię elektryczną, przyrządy siłowe oraz maty i stojaki. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu dzięki remontowi i adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne uzyskał dodatkową przestrzeń. Poza pracami wewnątrz budynków zagospodarowano teren dookoła szkoły, stworzono też parking dla samochodów osobowych. 

Modernizacje sal lekcyjnych oraz pracowni szkolnych trzech łowickich szkół unowocześniły proces dydaktyczny, wzrosła jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego, a tym samym zwiększyły się kompetencje uczniów kształcących się w zawodach korespondujących z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Projekt „W szkole jak w pracy” współfinansowany był przez Fundusze Europejskie. Całkowita wartość projektu wyniosła niemal 4,3 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 2,4 mln zł. 

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top