Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 01.08.2023 r.

blog naglowek 11 08 2023 v2
Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Województwo Łódzkie otrzymało niemal 370 mln euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Mają one za zadanie wspierać tereny, na których zamykane będą elektrownie węglowe i kopalnie. Przedsiębiorstwa te przez lata stanowiły podstawę lokalnych gospodarek i integrowały społeczności lokalne, dlatego właśnie tam trafią środki finansowe. Wykorzystane będą na tworzenie nowych miejsc pracy, zdobywanie przez pracowników nowych kwalifikacji zawodowych oraz budowę niezależnych odnawialnych źródeł energii. W naszym regionie pomoc otrzyma 35 gmin z powiatu bełchatowskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, łaskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego oraz wieluńskiego. 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wspierać będzie regiony węglowe i jest ważnym narzędziem przejścia na gospodarkę neutralną klimatycznie. Dzięki przekazanym środkom żadna gmina mająca powiązania ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne z sektorem górnictwa nie zostanie pozostawiona sama sobie z trudnymi w realizacji reformami.

Zmiany dla mieszkańców i środowiska 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego jest najważniejszym dokumentem określającym proces transformacji naszego regionu w kierunku osiągnięcia celów w dziedzinie energii i klimatu na rok 2030 oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050. Plan zakłada ograniczenie działalności kompleksu górniczo-energetycznego Bełchatów. O około 75% zmniejszy się wydobycie węgla brunatnego, o około 75% spadnie udział węgla w produkcji energii elektrycznej oraz o około 80% ograniczona zostanie emisja CO2. Realizacja Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego będzie miała więc szeroki pozytywny efekt środowiskowy. Poprawi się jakość środowiska naturalnego i jego potencjał do dostarczania usług ekosystemowych, a w konsekwencji lepsza adaptacyjność obszaru do zmian klimatu. To między innymi  zagospodarowanie zdegradowanych terenów na potrzeby rozwoju odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zanieczyszczenia gleb, ziemi i wód gruntowych oraz rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, czy rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Na podstawie opisu terytoriów zagrożonych negatywnymi skutkami transformacji, oceny skutków gospodarczych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz planowanych działań przyznano Województwu Łódzkiemu środki finansowe.   

Wsparcie finansowe

Środki otrzymane w ramach Funduszu będą przeznaczone na inwestycje w nową infrastrukturę biznesową dla lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie nowych firm, badania i innowacje, rekultywację terenów pogórniczych, przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wspierać pracowników zatrudnionych w bełchatowskiej elektrowni, w branży wydobywczej i sektorach pokrewnych. Organizowane będą dla nich szkolenia, które umożliwią zmianę zawodu oraz zdobycie nowych kwalifikacji. Dzięki nowym umiejętnościom osoby te będą mogły znaleźć zatrudnienie, na przykład w nowo powstających zielonych sektorach. Środki z Funduszu przeznaczone zostaną też na wymianę lokalnego transportu na zeroemisyjny, między innymi na zakup nowych autobusów elektrycznych. 

Województwo łódzkie w Obszarze Transformacji

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zapewni wsparcie dla obszarów zmagających się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, które wynikają z transformacji w dążeniu do neutralności klimatycznej. W Obszarze Transformacji na terenie województwa łódzkiego znalazły się gminy z podregionu piotrkowskiego leżące na terenie powiatów: bełchatowskiego, piotrkowskiego oraz radomszczańskiego oraz z podregionu sieradzkiego leżące na terenie powiatów: pajęczańskiego, łaskiego, sieradzkiego oraz wieluńskiego. Działania przekształceniowe będą ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności oraz rozwój kapitału społecznego i usług społecznych. Ważne będzie też niwelowanie negatywnych skutków zmian klimatu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu oraz cyfrowemu. Każdy region, który otrzyma środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zbuduje lepsze warunki życia dla wszystkich swoich obywateli tworząc nowe miejsca pracy i chroniąc środowisko naturalne.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top